Birlikte Kalkınma

Dünya Ticareti İş Geliştirme Konseyi Üyelerimizin İşbirliği ile pazar paylarının artırılması çalışmalarının yürütülmesi

İstikrarlı ve sürdürülebilir büyümenin ülke ekonomimize paralel olarak üyelerimize de yansıması başarımız açısından önem arz etmektedir.

Üyelerimiz arasındaki KOBİ’lerimizin büyümesini ve verimliliğinin artırılmasını desteklemek, sürdürülebilir kalkınma ve enerji politikalarına ayrıca gıda ve tarım sektörlerinde yapısal sorunlara yönelik  çalışmalar yapılmaktadır.