Misyon / Vizyon

Dünya Ticareti İş Geliştirme Konseyinin amacı; Türkiye’nin çıkarları doğrultusunda dünyanın tüm ülkeleriyle iletişim içerisinde bulunmak; bu ilişkileri ticari ve siyasi alanlara taşıyarak lobi faaliyetlerinde bulunmak.

Hedeflerimiz, Türkiye'mizin çıkarlarını öncelikle bölgesel hedeflere ulaşılması ve akabinde dünya ticaretinde Türkiye’nin söz sahibi olmasını sağlamaktır. Türkiye Lobisi olarak faaliyetlerimizin yürütülmesiyle birlikte Türkiye’nin dünyada istenilen seviyeye ve itibara kavuşmasını sağlamak.

Konsey Üyelerimizin karşılaştığı ve/veya karşılaşabileceği sorun ve ihtiyaçlarını belirleyerek, bu konularda çözüm önerilerini ilgili makamlara bildirmek ve böylelikle Türkiye sanayisi ve iş adamlarımızın sesli temsilcisi olmak. Bölgesel, ulusal ve uluslararası kurumlar ile işbirliği içerisinde Türkiye'nin ekonomik, kültürel ve sosyal yapısına katkı sunabilmek. Bu konularda üyelerimizin işbirliği noktasında bir platform etrafında birlikteliğini sağlamak ve onları bölgesel, ulusal ve uluslararası arenada temsil eden bir kurum olarak, konsey üyelerine uluslararası rekabete yönelik eğitim, organizasyon ve strateji desteği sunmak.