TÜRKİYE-PORTEKİZ İŞ KONSEYİ HAKKINDA ANKET

Türk iş dünyasının Portekiz pazarında ilgi duyduğu sektörler

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan (DEİK) Konseyimize intikal eden bilgide; Türkiye-Portekiz İş Konseyi tarafından, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerinin daha etkin bir şekilde geliştirilebilmesi amacıyla, Türk iş dünyasının Portekiz pazarında ilgi duyduğu sektörlerin belirlenmesi amacıyla bir anket çalışması yürütülmesi uygun görüldüğü bildirilmiştir.
 
İş Konseyi’nin önümüzdeki dönem faaliyetlerine katkı sağlayacağına inanılan ve buradan ulaşılabilecek olan anket formunun 18 Kasım 2016 Cuma gününe kadar doldurulması gerekmektedir.