Contact

Title World Trade Business Development Council
E-Mail info@wtbdc.org
Address Archerson Köşkü Şefikbey Sk. No:3 Kadıköy / İstanbul - Türkiye
Contact Us

KVKK - MEMBER'S EXPRESS CONSENT STATEMENT
Yukarıda tarafıma yapılan bilgilendirme çerçevesinde, verdiğim
tüm kişisel bilgileri kendi rızamla verdiğimi beyan eder, vermiş olduğum
kişisel verilerin Şirket tarafından yukarıda belirtilen amaçlarla kullanılmasına,
kaydedilmesine ve bu amaçlarla yurt içi ya da yurt dışına aktarılmasına,
kişisel iletişim bilgilerimin bu rıza beyanı şartları dâhilinde saklanmasına,
kaydedilmesine ve üçüncü kişiler ile paylaşılmasına
açık muvafakatim olduğunu, kişisel verilerinin işlenmesine ve korunmasına ilişkin olarak
bilgi talep etme hakkım dahil olmak üzere tüm haklarımı öğrendiğimi ve veri sorumlusuna başvurarak haklarımı
Kanuna uygun biçimde her zaman kullanabileceğim noktasında bilgilendirildiğimi kabul ve beyan ederim.