Industry 4.0

INDUSTRY 4.0

Endüstri 4.0’ın yaygın olarak uygulanabilmesi durumunda üretime ilişkin dönüşüm maliyetlerinde endüstri verimliliği artışı ortaya çıkmaktadır.. 

Bu verimliliğin artışının da ötesinde daha yüksek katma değerli ürünler sağlayan, kendi ekonomisini ve yeni sektörleri oluşturan, nitelikli iş gücünün oluşmasında önemli bir dönüm noktasıdır..

Gelişmekte olan bir ülke olarak küresel rekabet gücü yüksek ekonomiler arasında yer almayı hedefleyen Türkiye için yeni sanayi devriminin öncü ülkeleri arasında olmak kesinlikle kaçınılmaz bir durumdur.

WTBDC olarak sanayi alanında olan kurum ve kuruluşların Endüstri 4.0 ile tanıştırmaktayız. Sanayinin ve teknolojinin bir bütün olarak uygulanması ve şirket potansiyelinin en üst düzeye çıkmasını hedeflemekteyiz. 

wtbdc dünyayı kapsayan güç